1. Chọn mục tạo đơn hàng trên trang chủ: timhangquangchau.com

2. Khách hàng điền thông tin sản phẩm theo hướng dẫn rồi bấm "tạo đơn"

    Đơn hàng sau khi tạo sẽ hiện ở đơn "chờ báo giá" trong mục quản lý đơn hàng. Đơn hàng sau khi báo giá sẽ được thông báo với khách hàng thông qua hệ thống, quý khách có thể tiến hành đặt cọc đơn hàng như hình thức đặt cọc bằng "Công cụ đặt hàng".