1. Click vào nút "CÔNG CỤ"

Công cụ

2. Sau khi click 'CÔNG CỤ' -> sẽ hiển thị ra trang công cụ -> các bạn nhấp vào nút [THÊM VÀO CHROME] màu xanh dương.

Thêm vào tiện ích

 

3. Sau khi click [THÊM VÀO CHROME] -> sẽ hiển thị popup -> các bạn nhấp vào nút [Thêm tiện ích]

Thêm tiện ích

 

4. Cài đặt thành công!

Thao tác thành công!